Forskerutdanningskonferansen 2020 - Hva betyr skiftet til åpen forskning for forskerutdanningen?

På årets nasjonale forskerutdanningskonferanse inviterer Høgskolen i Innlandet til erfaringsutveksling og diskusjon om hvordan forskerutdanningene bør styrkes som følge av åpen forskning: Hvilke behov er det for nye koordinering nasjonalt? Hvilke nye verktøy bør utdanningene ta i bruk? Hva bør sektoren og institusjonene gjøre for å sikre at forskerutdanning er en attraktiv karrierevei som ivaretar mangfold?

Tidspunkt
Mandag 31.08.2020 11.00 - tirsdag 01.09.2020 14.00
Sted
Høgskolen i Innlandet