UHR-Økonomi og administrasjon - arbeidsutvalg

Dato
14. februar 2020
Tid
10:00 - 15:00
Sted
Universitets- og høgskolerådet