UHR-Lærerutdanning 2020-2

UHR-Lærerutdanning avholder digitalt møte 5. og 6. november, begge dager kl. 09.00-12.00. 

Dato
5. november 2020
Tid
9:00 - 12:00
Sted
Zoom

Innkalling med sakliste og saksdokumenter. Vedlegget til sak 20/11 Ny mal for nasjonale retningslinjer finnes separat, utenom dette finnes alle vedleggene i hoveddokumentet. 

Sluttrapport om partnerskap fra Faglig råd - Partnerskap for kvalitet i lærerutdanningene

Program (med forbehold om endringer) (PDF, 455 kB)

Vel møtt!