UHR-Administrasjon AU

Møte i UHR-Administrasjon arbeidsutvalg.

Dato
27. januar 2020
Tid
10:00 - 15:00
Sted
Universitets- og høgskolerådet