UHR-Lærerutdanning AU

Møte i arbeidsutvalget i UHR-Lærerutdanning. Formøte til Lærerutdanningskonferansen på ettermiddagen, felles middag etterpå

Dato
27. april 2020
Tid
9:30 - 15:30
Sted
Universitets- og høgskolerådet