UHR-Lærerutdanning AU

Møte i arbeidsutvalget til UHR-Lærerutdanning, inkludert møte med lederne for de nasjonale fagorganene.

Dato
13. februar 2020
Tid
9:30 - 15:30
Sted
Universitets- og høgskolerådet