UHR-Administrasjon AU

Møte i arbeidsutvalget i forkant av møte i den strategiske enheten.

Dato
25. november 2019
Tid
10:00 - 12:00
Sted
Oslo