UHR-Museum

Møte i UHR-Museum i Stavanger, ankomst og middag dagen før.

Dato
29. oktober 2019
Tid
9:00 - 16:00
Sted
Stavanger