Arendalsuka: Hvordan blir framtidas universitet?

Universitets- og høgskolerådet arrangerer debatt sammen med Arendalsuka, Forskningsrådet, NTNU og UiB i Arendal kulturhus. Verden – og Norge – er i endring. En stadig mer digitalisert hverdag skaper behov for ny og spesialisert kunnskap. Skal Norge kunne konkurrere globalt trenger vi de gode hodene. Og for å lykkes i den digitale tidsalderen trenger vi forskning og utvikling. Utdanningsinstitusjonene våre spiller en nøkkelrolle for at vi skal lykkes.

Hvilke omstillinger må til for å se på utdanning i et livslangt perspektiv? Er dette den nye store reformen for sektoren? Hvordan skal vi kombinere klassisk kunnskap og dannelse med den digitale verden vi alle nå er en del av? 

Dato
15. august 2019
Tid
12:00 - 13:30
Sted
Arendal kultur- og rådhus

Informasjon om hendelsen

Arrangør

UHR, Forskningsrådet, NTNU, UiB og Arendalsuka