UHR-Kunst, design og arkitektur AU

Møte i arbeidsutvalget til UHR-Kunst, design og arktiektur. 

Dato
12. juni 2019
Tid
15:00 - 17:00
Sted
Universitets- og høgskolerådet