UHR-Samisk

Møte i UHR-Samisk, UHRs lokaler, 5 etasje.

Dato
12. september 2019
Tid
10:00 - 15:00
Sted
Universitets- og høgskolerådet