UHR-Humaniora AU

Møte i arbeidsutvalget til UHR-Humaniora i UHRs lokaler.

Dato
23. august 2019
Tid
10:00 - 15:00
Sted
Universitets- og høgskolerådet