UHR-Samfunnsfag AU

Møte i arbeidsutvalget til UHR-Samfunnsfag i UHRs lokaler.

Dato
19. september 2019
Tid
10:00 - 15:00
Sted
Universitets- og høgskolerådet