UHR-Økonomi og administrasjon AU

Arbeidsutvalgsmøte for UHR-Økonomi og administrasjon i  UHRs lokaler.

Dato
27. november 2019
Tid
10:00 - 15:00
Sted
Universitets- og høgskolerådet