Nettverkskonferanse for likestilling og mangfold

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet er vertskap og arrangør av den årlige nettverkskonferansen for mangfold og likestilling i UH-sektoren. Konferansen er 2.-3. april ved Universitetet i Tromsø. 

Tidspunkt
Tirsdag 02.04.2019 11.00 - onsdag 03.04.2019 13.00
Sted
UiT Norges arktiske universitet

Arrangør

UiT Norges arktiske universitet og Kif-komiteen