Arbeidsgruppe - tiltaksplan for åpen forskning

fredag 15. mars 2019, 12.00 - 15.00

Informasjon

Møte i arbeidsgruppen for tiltaksplan for åpen forskning.

Sted

Universitets- og høgskolerådet
 

Kontakt

UHR-Forskning
 

Legg til hendelsen i din kalender