Møte om overgang fra teknisk fagskole til ingeniørutdanning og retningslinjene for ingeniørutdanning

Universitets- og høgskolerådet har i samarbeid med Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF) et prosjekt om  Overgang fra 2-årig teknisk fagskoleutdanning til ingeniørutdanning. 14. mars 2019 arrangeres det et møte om prosjektet på Gardermoen.

Dato
14. mars 2019
Tid
10:00 - 15:30
Sted
Radisson Park Inn, Gardermoen

Arrangør

UHR-MNT og Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF)