Samarbeidskonferansen 2019: På samme lag?

Langtidsplanen utfordrer til samspill både i politikk og forskning. Hvor godt samarbeider vi for sammen å svare på samfunnsoppdraget? Samarbeidskonferansen arrangeres i fellesskap av Universitetets- og høgskolerådet (UHR) og Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA). Registrering og kaffe fra kl 08:30-09:00, konferansen starter kl. 09:00. Sted: OsloMet, Pilestredet 32.

Dato
26. februar 2019
Tid
9:00 - 13:00
Sted
OsloMet - Storbyuniversitetet

Arrangør

Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) og Universitets- og høgskolerådet (UHR)