UHR-Lærerutdanning AU

Arbeidsutvalgsmøte inkludert møte med lederne for de nasjonale fagorganene

Dato
15. februar 2019
Tid
9:30 - 15:00
Sted
Universitets- og høgskolerådet