Den nasjonale Bærekraftskonferansen i Bergen

Universitetet i Bergen inviterer til den andre nasjonale Bærekraftskonferansen - 7.-8. februar 2019. Her vil universitets- og høyskolesektoren i Norge møte beslutningstakere, frivillige organisasjoner, næringsliv og flere for et kritisk blikk på hvordan sektoren skal forholde seg til bærekraftsmålene.

Tidspunkt
Torsdag 07.02.2019 09.30 - fredag 08.02.2019 14.30
Sted
Bergen

Informasjon om hendelsen

Arrangør

Universitetet i Bergen