Informasjons- og opplæringsdag om finansiering av etter- og videreutdanning (EVU)

mandag 19. november 2018, 09.00 - 15.00

Informasjon

Universitets- og høgskolerådet v/UHR-Administrasjon, inviterer til informasjons- og opplæringsdag om finansiering av etter- og videreutdanning.

Lenke til påmelding

Nettside

Sted

Radisson Blu Airport Hotel Gardermoen
 

Kontakt

Universitets- og høgskolerådet
Stortorvet 2,  0155 Oslo

Tlf.: 40914969

(post): postmottak@uhr.no

URL: http://www.uhr.no/

Legg til hendelsen i din kalender