UHR-MNT AU

Møte i arbeidsutvalget til UHR-MNT.

Dato
22. mai 2019
Tid
9:00 - 12:00
Sted
OsloMet - Storbyuniversitetet