UHR-Humaniora AU

Møte i arbeidsutvalget til UHR-Humaniora

Dato
10. desember 2018
Tid
10:00 - 15:00
Sted
Universitets- og høgskolerådet