Nordisk konferanse - Current Priorities and Future Challenges: Higher Education in the Nordic Region

Vilka utmaningar står de nordiska länderna inför när det gäller högre utbildning? Hur kan vi lära av varandra?

Dato
13. juni 2018
Tid
Varer hele dagen
Sted
Stockholm

På uppdrag av regeringen arrangerar Universitetskanslersämbetet nordisk konferens om kvalitet i högre utbildning. Konferensen Current Priorities and Future Challenges: Higher Education in the Nordic Region anordnas i samband med Sveriges ordförandeskap för Nordiska ministerrådet och hålls den 13 juni på Münchenbryggeriet i Stockholm. Konferensen riktar sig till beslutsfattare och verksamma inom högre utbildning i Norden.

Arrangør

Universitetskanslerämbetet