Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta informasjon om arrangementer, nyheter o.l.


RSS

Aktuelt fra UHR kan abonneres på via RSS-feed

ContentStart

Fellesstrategiske enheter

UHR-Administrasjon

UHR-Administrasjon er en nasjonal samordningsarena for medlemsinstitusjonene innenfor det administrative området.

UHR-Bibliotek

UHR-Bibliotek er en fellesstrategisk enhet som består av representanter på øverste ledernivå fra alle bibliotekene ved universiteter og høgskoler som er medlem av UHR.

UHR-Forskning

UHR-Forskning er en nasjonal samordningsarena for medlemsinstitusjonene innen forskningsområdet.

UHR-Museum

UHR-Museum er en nasjonal samordningsarena og rådgivende enhet for Universitets- og høgskolerådet i saker som gjelder samarbeid og koordinering innen universitetsmuseenes arbeidsområde.

UHR-Publisering

UHR-Publisering (Det nasjonale publiseringsutvalget) har det faglige ansvaret for forvaltningen av publiseringsindikatoren og rapporterer til styret i UHR.

UHR-Utdanning

UHR-Utdanning er en nasjonal samordningsarena for medlemsinstitusjonene innen utdanningsområdet. Enheten består av 1-2 representanter fra hver medlemsinstitusjon, og møtes 2 ganger årlig.

ContentEnd