Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta informasjon om arrangementer, nyheter o.l.


RSS

Aktuelt fra UHR kan abonneres på via RSS-feed

ContentStart

Fagstrategiske enheter

UHR-Helse og sosial

UHR-Helse og sosial er en fagstrategisk enhet i Universitets- og høgskolerådet. Alle UHRs medlemsinstitusjoner som tilbyr gradsgivende utdanningsprogram på det helse- og sosialfaglige området har rett til medlemskap.

UHR-Humaniora

UHR-Humaniora er en nasjonal samordningsarena for UHRs medlemsinstitusjoner som tilbyr gradsgivende utdanninger innenfor humaniora.

UHR-Kunst, design og arkitektur

UHR-Kunst, design og arkitektur konstitueres høsten 2018.

UHR-Lærerutdanning

UHR-Lærerutdanning (UHR-LU) er en fagstrategisk enhet i Universitets- og høgskolerådet som har som oppgave å samordne og styrke kvalitet i utdanning og forskning i norsk lærerutdanning.

UHR-MNT

UHR-Matematikk, naturvitenskap og teknologi (UHR-MNT) er en enhet i Universitets- og høgskolerådet som skal styrke høyere utdanning, forskning og utviklingsarbeid samt innovasjon innenfor matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fag.

UHR-Samfunnsfag

UHR-Samfunnsfag er en nasjonal samordningsarena for UHRs medlemsinstitusjoner som tilbyr gradsgivende utdanninger innenfor samfunnsfag.

UHR-Samisk

UHR-Samisk er en nasjonal samordningsarena for medlemsinstitusjonene som tilbyr samisk utdanning, og Sametinget, Norges forskningsråd, Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet er observatører.

UHR-Økonomi og administrasjon

UHR-Økonomi og administrasjon er en nasjonal samordningsarena for medlemsinstitusjonene som tilbyr utdanning innen økonomi og administrasjon.

ContentEnd