ContentStart

Veiledning om medlemskap

Veiledning for institusjoner som ønsker medlemskap.

 

UHRs styre vedtok i møtet 8. oktober 2008 at institusjoner som søker om medlemskap i UHR skal oppgi følgende opplysninger i sin søknad:

 

  • Historikk/ eier
  • Organisering / styre/ styreleder
  • Lokaler
  • Institusjonens viktigste faglige områder
  • Oversikt over ansatte
  • Antall studenter de siste 2-5 år fordelt på nivå (også opplysninger om kjønnsfordeling)
  • Antall uteksaminerte kandidater de siste 2-5 år fordelt på nivå
  • Oversikt over forskningsaktivitet
  • Oversikt over publiseringspoeng / tellende publikasjoner
  • Oversikt over nasjonale og internasjonale samarbeidsinstitusjoner/-avtaler

 

ContentEnd