ContentStart

Opprykksordninger

 

Opprykk til professor

Nasjonalt profesjonsråd for utdanning og forskning innen medisin

Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse (Universitetet i Oslo, revidert våren 2011) (pdf)

Information for applicants and assessment committees on appointments to academic posts as professor, associate professor, and promotion from post as associate professor to professor on qualifications (University of Oslo, revised fall 2011) (pdf) 

Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag:

Samordning av prosessene for professoropprykk, vedtatt av fellesmøtet for Nasjonalt fakultetsmøte for realfag (NFmR) og Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT) 19. august 2016

Engelsk versjon kapittel 4, vedtatt 19. august 2016

Det nasjonale fakultetsmøte for humaniora:

Veiledning for bedømming av søkere til professorater og professoropprykk, vedtatt av nasjonalt fakultetsmøte for humanistiske fag (rev. 19. desember 2013)
Guidelines for the evaluation of applicants for professorships and professorial promotion (19. december 2013)

Det nasjonale fakultetsmøte for juridiske fag:

Veiledning for bedømming av søkere til professorater og professoropprykk i rettsvitenskap – vedtatt 19. oktober 2016, Nasjonalt fakultetsmøter for juridiske fag

Det nasjonale fakultetsmøtet for samfunnsvitenskapelige fag:

Veiledende retningslinjer for professoropprykk, vedtatt Nasjonalt fakultetsmøte samfunnsvitenskapelige fag, 23. april 2013, Stavanger 
Qualification requirements for promotion to professor – Supplementary guidelines for assessment committees within the social sciences. Prepared by the National Conference of Faculties of Social Sciences in December 2007, with adjustments approved April 23, 2013.

Nasjonalt profesjonsråd for utdanning og forskning innen psykologi:

Nasjonale retningslinjer for vurdering av professorkompetanse i psykologi (pdf)

Forskrift om opprykk til professor etter kompetanse, se her: /ressurser/forskrifter 

Opprykk til dosent

Veiledning for søknad om opprykk til dosent (pdf)

Opprykk til førstelektor

Veiledende retningslinjer for søknad og vurdering av søknad om opprykk til førstelektor (pdf)


Veiledning for deg som vil søke om opprykk til førstelektor (pdf)

ContentEnd