ContentStart

Reglement

Reglement for UHRs utvalg, nasjonale fagråd og UHRs  fagstrategiske enheter.

Mandat og reglementer for UHRs faste utvalg (pdf), herunder forskningsutvalget, utdanningsutvalget, administrasjonsutvalget, bibliotekutvalget og museumsutvalget

Mandat og retningslinjer for Det nasjonale publiseringsutvalget

Standardreglement for nasjonale fagråd under Universitets- og høgskolerådet, revidert versjon vedtatt av UHRs styre 3. februar 2011.

Reglement for UHRs fagstrategiske enheter (pdf), herunder nasjonale fakultetsmøter, nasjonale råd og nasjonale profesjonsråd. Endring vedtatt på sirkulasjon september 2016 (§ 3, Nasjonale råd)

Mandat og retningslinjer for Nasjonal fagstrategisk enhet for utdanning og forskning innen helse- og sosialfag (NFE-HS) (vedtatt av UHRs styre 12. mars 2014)

Mandat og retningslinjer for nasjonale profesjonsråd for utdanning og forskning innen helse- og sosialfagområdet (NPR-HS)  (vedtatt av UHRs styre 12. mars 2014)

 

Reglement for Profesjonsråd for arkitektur- og landskapsarkitektur utdanning (pdf). Godkjent av Profesjonsrådet 30. april 2009 (basert på standardreglement for nasjonale profesjonsråd, oppdatert 23. mars 2004 og revidert 17. oktober 2005)

ContentEnd