ContentStart

Vitnemål og vitnemålstillegg

Som en oppfølging av et nasjonalt seminar om vitnemål 8. desember 2010 i Bergen, i regi av SIU og Bologna-ekspertene vedtok Universitets- og høgskolerådets utdanningsutvalg å oppnevne en arbeidsgruppe for å utarbeide et forslag til mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg.

Vitnemål og vitnemålstillegg

Her finnes rapporter, kortversjon og brev.

ContentEnd