ContentStart

Statsbudsjettet

På denne samlesiden finnes UHRs arbeid og innspill til statsbudsjett, reaksjoner på statsbudsjett samt UHRs notat til høringsmøtene på Stortinget.

(sist oppdatert 02.11.17)

UHRs innspill til statsbudsjett 2019:

Statsbudsjett 2018

Høringer om forslag til satsbudsjett 2018

Budsjettdokumenter: 

Statsbudsjett 2017

Høringer om forslag til satsbudsjett 2017

Budsjettdokumenter: 

UHRs innspill til statsbudsjett 2017

Statsbudsjett 2016

Høringer om statsbudsjettet: 

UHRs høringsnotat kan lastes ned her: 

Budsjettdokumenter: 

Pressemeldinger fra KD:

Finansdepartementets budsjettside:

Reaksjoner på forslag til Statsbudsjett 2016, se aktuell sak på UHR: http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/statsbudsjettet_2016

UHRs innspill til statsbudsjett 2016

Statsbudsjett 2015 

Her finner du Kunnskapsdepartementets budsjettdokumenter og pressemeldinger om hovedprioriteringene for departementets fagområder. I tillegg til reaksjoner fra UH-sektoren og andre på statsbudsjettet, se aktuelt sak

Budsjettdokumenter: 

Høringer om statsbudsjettet:

Pressemeldinger fra KD: 

UHRs innspill til statsbudsjett 2015

UHR har sendt sitt innspill til statsbudsjett 2015. Innspillet vektlegger opptrapping av resultatbasert finansiering og styrking av grunnfinansiering, innovasjon, stipendiatstillinger samt bygg, infrastruktur og vedlikehold. I tillegg vektlegges også studiefinansiering, studentboliger og spørsmål om kvalitet og relevans.

Innspillet har vært behandlet i både representantskapsmøtet og i styremøter i løpet av høsten 2013.

UHRs innspill kan lastes ned her.

.

Statsbudsjett 2014

Her finner du Kunnskapsdepartementets budsjettdokumenter og pressemeldinger om hovedprioriteringene for departementets fagområder. I tillegg til reaksjoner fra UH-sektoren og andre på statsbudsjettet. 

Budsjettdokumenter:

 

Finansdepartementets side om statsbudsjettet: 

Høringer om statsbudsjettet:

Pressemeldinger fra Kunnskapsdepartementet:

Se også aktuelt saker: 

 

UHRs innspill til statsbudsjett 2014: 
Utdanning og forskning kan ikke sees isolert i en nasjonal eller regional kontekst. Våre institusjoner er en del av det internasjonale samfunn; investeringer i forskning og høyere utdanning må ta høyde for det. Institusjonene må kunne samarbeide og konkurrere på de viktigste internasjonale arenaene på linje med andre lands institusjoner. Skal universiteter og høgskoler i Norge ha utdanning og forskning i verdensklasse må de også være i stand til å delta i den internasjonale konkurransen om de beste hodene. I en slik sammenheng vil god infrastruktur og ressurser til forskning og utdanning være viktig. Vi vil spesielt fremheve følgende områder:

 • Handlingsrom for økt kvalitet og samfunnsnytte
 • Forskerrekruttering og samfunnets fremtidige behov
 • Bygg og infrastruktur
 • Studiefinansiering og studentboliger
 • Langsiktig kunnskapsplan for høyere utdanning og forskning

Les hele innspillet til statsbudsjett 2014 her. (pdf)

Statsbudsjett 2013

Regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt frem mandag 8. oktober 2012 kl 10. 

Mer informasjon om statsbudsjettet finnes på Finansdepartementets budsjettportal.
Se også Kunnskapsdepartementets nettside om Statsbudsjett 2013 og pressemeldinger.  
 
 
 
Se også aktuelt saker fra UHR: 

 

UHRs innspill til statsbudsjett 2013 - Framtidens kunnskapssamfunn krever økt satsing på forskning og høyere utdanning.

I forhold til Statsbudsjettet for 2013 vil vi spesielt fremheve tre områder som avgjørende for at universiteter og høyskoler skal kunne fylle den viktige rollen disse institusjonene har i utviklingen av kunnskapssamfunnet:

 • sikre tilstrekkelig strategisk handlingsrom
 • sikre fremtidig kapasitet gjennom nye rekrutteringsstillinger og
 • sikre høy kvalitet i den forskningsbaserte utdanningen

Les hele UHRs innspill til statsbudsjett 2013 her. (pdf)

 

Statsbudsjett 2012 

Regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt frem torsdag 6. oktober 2011, kl 10.
Mer informasjon om statsbudsjettet finnes på Finansdepartementets budsjettportal.

Se også Kunnskapsdepartementets nettside om Statsbudsjett 2012 og pressemeldinger:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/statsbudsjettet/statsbudsjettet-2012.html?id=659492 

 

 

Pressemeldinger og reaksjoner på statsbudsjett 2012

 

UHRs innspill til statsbudsjett 2012 - har et hovedfokus på forskning.

 • Resultatbasert omfordeling
 • Styrking av FRIPRO
 • Forskerrekruttering
 • Forskningsfondet - infrastruktur
 • Utdanning

Les hele innspillet her. (pdf)

 

Statsbudsjett 2011

Regjeringens forslag til Statsbudsjett 2011 ble lagt frem tirsdag 5. oktober kl 10.
Mer informasjon om statsbudsjettet finnes på Finansdepartementets budsjettportal.

Pressemelding fra KD: Prioriterer kunnskap og utdanning

UHRs notat til høringsmøte, 19. oktober 2010,  i KUF-komiteen om Statsbudsjett 2011 (pdf)

UHRs notat til høringsmøte, 19. oktober 2010, i Finanskomiteen om Stasbudsjett 2011 (pdf)

 

Lenke til revidert nasjonalbudsjett 2011 - lagt frem 13. mai 2011

  

Pressemeldinger og reaksjoner på statsbudsjett 2011

 

 

Nyhetsoppslag om Statsbudsjett 2011

 

 

UHRs innspill til Statsbudsjett 2011

 • Opptrappingsplan studieplasser
 • Studiefinansiering og studentboliger
 • RBO, tilskudd til rammen for resultatsbasert omfordeling (RBO)
 • Forskerrekruttering
 • Vitenskapelig utstyr
 • Styrke grunnforskning
 • Bygg og vedlikehold

 

Les hele statsbudsjettinnspillet fra UHR her. (pdf)

 

Statsbudsjett 2010

UHRs innspill til revidert nasjonalbudsjett 2010 (pdf).  

 

Regjeringens forslag til Statsbudsjett 2010 ble lagt frem tirsdag 13. oktober kl 10.
Mer informasjon om statsbudsjettet finnes på Finansdepartementets budsjettportal.

 

Statsbudsjettet 2010 for Kunnskapsdepartementet, les mer her.
Orientering til UH-sektoren (Blått hefte).

 

KUF-komiteens innstilling til statsbudsjett 2010
Finanskomiteens innstilling til statsbudsjett 2010

 

UHRs notat til høringsmøte, 11. november 2009, i KUF-komiteen om Statsbudsjett 2010. (pdf)
UHRs notat til høringsmøte, 22. oktober 2009,  i Finanskomiteen om Statsbudsjett 2010.  (pdf)

 

UHRs innspill til Statsbudsjett 2010

 • Styrking av basisbevilgning til universiteter og høgskoler - én kunnskapsmilliard
 • Forskerrekruttering
 • Studieplasser og studiefinansiering
 • Vitenskapelig utstyr
 • Forskningsmål
 • Bygg

Les hele statsbudsjettinnspillet fra UHR her. (pdf)

 

Pressemeldinger og reaksjoner på statsbudsjett 2010 

UHR: Ingen prioritering av forskning og høyere utdanning (pdf)
NHH: Fortsatt stramt for NHH
UiB: Strammeste budsjett siden hvileskjæret
UiO: Vanskeligere å komme inn og dårligere kvalitet på høyere utdanning i Norge
UiS: Intet forskningsløft for UiS
UiT: Trangt om plassen for studentene
NTNU: Dette holder ikke!
UiA: Innstramming for UiA
UMB: Skuffende budsjett for UMB
AHO: AHO er fornøyd med budsjettet
NIH: Trangt NIH budsjett i 2010
KHiB: Fremdeles lenge igjen til samlokalisering for KHiB
KHiO: KHiO er fornøyd med statsbudsjettet
HiAk: Statsbudsjettet som forventet for HiAk
HiBo: Positiv vekst for Høgskolen i Bodø
HiBu: Egen innsats gir stor uttelling
HiG: Sterk forskningstildeling
HiH: Skuffende
HiHm: Ikke større handlingsrom for Høgskolen i Hedmark
HiL: Et statsbudsjett med riktig retning
HiM: Ingen opptur for Høgskolen i Molde i statsbudsjettet
HiO: Skuffende budsjettforslag
HiSF: Statsbudsjett som forventa
HiSH: Tamt og stramt statsbudsjett
HiST: Statsbudsjettet tar ikke høyde for forventet økt studenttilstrømming
HiT: Ingen nye studieplasser til Høgskolen i Telemark
HiVe: Statsbudsjett på det jevne
HiVolda: Økonomisjefen urolig over skjevfordeling
HiOf: Statsbudsjettet innebærer en innstramming for Høgskolen i Østfold
HiAls: Budsjettet på det jevne
NSU og StL: Rødgrønne smuler til høyere utdanning
Akademikerne: Statsbudsjettet er ikke framtidsrettet
Tekna: Frykter oppsigelser i instituttsektoren
Unio: Offensivt budsjett, men UH-sektoren henger etter 
Forskerforbundet: Brudd på Soria Moria II 
Abelia: Forventningene litt innfridd
HSH: For dårlig satsing på høyere utdanning
Venstre: Svikter forskning og høyere utdanning
Forskerforbundet: Gir regjeringen frist til jul

 

Nyheter om Statsbudsjett 2010

- Stramt budsjett i 2010 (På Høyden, 02.12.09)
- Statsbudsjettet: Uakseptabel realnedgang for h&o

ContentEnd