ContentStart

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon

Dette er UHRs samleside om samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) i forbindelse med de ulike prosjektene hvor UHRs nasjonale råd, fakultetsmøter og utvalg er involvert og har blitt tildelt SAK-midler til fagstrategisk samarbeid og koordinering. I tillegg til å lenke til ulike prosjekter er det også lenker til ulike oppslag om SAK i forbindelse med disse tildelingene.

Ledelsesutvikling
Forskningsledelse
Utdanningsledelse
Klima- og arbeidsmiljøundersøkelse i UH-sektoren
Eksterntfinansierte forskningsprosjekter
Økonomi-/Innkjøpsprosjektet
Ingeniørutdanning- SAK og MNT-SAK

Innføringen av ny rammeplan krever et omfattende omleggingsarbeid ved den enkelte institusjon. behov for en  nasjonal prosess som kan bidra til samarbeid, erfaringsutveksling og kompetansebygging mellom institusjonene. Departementet har bedt Universitets- og høgskolerådet ved Nasjonalt råd for teknologisk utdanning tar ansvaret for å sikre en faglig koordinert prosess slik at de nye faglige elementene i rammeplanen kan bli realisert på en faglig god måte i hele sektoren.

Matematikkundersøkelsen
SAK som prosess i framtiden - seminar mars 2011
Lenker til ulike oppslag om SAK
Sosialfaglig kompetanse og BSV-utdanningene - Sosialfag-prosjektet
Rapportering og søknader

ContentEnd