ContentStart

Opphavsrett - forhandlinger

UHR er universitetene og høgskolenes forhandlingspartner i forhold til opphavsrettsorganisasjonene. Her finner du informasjon om avtaler, forhandlinger og andre utredninger og arbeidsdokument i forbindelse med opphavsrettsspørsmål og forhandlinger. 

Kopinor

Kopinor er en organisasjon av opphavsmenn og utgivere i til sammen 22 medlemsorganisasjoner. Kopinor forhandler og inngår avtaler om kopiering og annen bruk av åndsverk i skoleverket, universiteter og høgskoler, statlig og kommunal administrasjon, kirker og trossamfunn og store deler av organisasjons- og næringslivet. De fleste avtalene omfatter både fotokopiering og digital kopiering. 
Kopinors nettsider:  http://www.kopinor.no/

Norwaco

Norwaco er en opphavsrettsorganisasjon som inngår avtaler om sekundær utnyttelse av lyd og levende bilder.

BONO

BONO er den norske opphavsrettsorganisasjonen på billedkunstområdet.

Innspill åndsverksloven

ContentEnd