ContentStart

Nye UHR

Universitets- og høgskolerådet (UHR) er en ikke-kommersiell interesseorganisasjon som skal fremme medlemsinstitusjonenes interesser, bidra til samordning og arbeidsdeling i sektoren og skape gode møteplasser for universiteter og høyskoler, nasjonale myndigheter samt andre nasjonale og internasjonale aktører.

UHRs representantskap, som består av rektorer og direktører ved medlemsinstitusjonene, har bedt generalsekretæren om å videreutvikle organisasjonen. UHRs reviderte vedtekter og forslag til fremtidig organisering skal vedtas på representantskapsmøtet i november 2017. For at beslutningsgrunnlaget skal være best mulig, ønsker vi medlemsinstitusjonenes tilbakemelding på forslag til ny organisering av UHR. Høringsfristen var 21. september 2017.09.29

Høringsbrev
Høringssvar
Nyhetsoppslag

ContentEnd