ContentStart

Migrasjon og flyktningsituasjon

UH-sektoren er opptatt av at flyktninger som har avbrutt sin utdanning i hjemlandet skal få mulighet til å fullføre den her så raskt som mulig. Flere universiteter og høyskoler har satt i gang en dugnad for flyktninger som kommer til Norge: informasjonsmøter, mentorordninger, praktisk hjelp, språkopplæring med mer.

I tillegg til arbeidet som skjer på institusjonene vil UHR legge til rette for informasjon og erfaringsutveksling i sektoren i UHRs råd og utvalg. Universitets- og høgskolerådet (UHR) har opprettet et nettverk bestående av de største utdanningsinstitusjonene, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), Samordna opptak (fra FSAT), Senter for internasjonalisering av utdanning (SiU), Forskningsrådet (NFR) og Statens lånekasse for utdanning for å utveksle informasjon. 

Nyhetsoppslag
Institusjonenes nettsider om flyktningsituasjonen
Oversikt over kontaktpersoner på institusjonene
Europeiske initiativ
NOKUT
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)
Lånekassen
Arrangementer
Presentasjoner fra arrangementer

ContentEnd