ContentStart

Lederutvikling

Her finner du oversikt over UHRs lederutviklingsprogrammer for rektorene og dekanene ved våre medlemsinstitusjoner.

UHRs lederutviklingsprogrammer

Kontaktpersoner for lederutviklingsprogrammet er: 

 • Ragnar Lie: ragnar.lie@uhr.no (tlf.: 924 20 399)
 • Trine Grønn: trine.gronn@uhr.no (tlf.: 916 12 112)

Dekanskole 13 - 2017/2018 

Dekanskole 13 starter høsten 2017. UHRs lederutviklingsprogram skal fi deltakerne økt kompetanse til å videreutvikle egen lederrolle. Invitasjon og informasjon om dekanskolen er sendt til UHRs medlemsinstitusjoner. Brevet kan lastes ned her. Påmeldingsfrist er 1. september 2017. Programmet består av følgende fire samlinger, alle samlinger holdes på Sem gjestegård i Asker. 

 

Dekanskole 12 - 2016/2017 

Dekanskole 12 starter høsten 2016. Lederutviklingsprogrammet skal gi økt kompetanse til å videreutvikle egen lederrolle. Invitasjon for deltakelse er sendt til UHRs medlemsinstitusjoner, brevet kan lastes ned her. Påmeldingsfrist 26. august 2016. Programmet består av fire samlinger - alle samlinger holdes på Sem gjestegård i Asker:

Dekanskole 11 - 2015/2016

Dekanskole 11 starter høsten 2015. Lederutviklingsprogrammet skal gi økt kompetanse til å videreutvikle egen lederrolle. Programmet består av fire samlinger - alle samlinger holdes på Sem gjestegård i Asker:

Invitasjon til dekanskolen ble sendt ut i slutten av mai.

Dekanskole 10 - 2014/2015

Dekanskole 10 starter høsten 2014. Lederutviklingsprogrammet skal gi økt kompetanse til å videreutvikle egen lederrolle. 

Programmet består av fire samlinger - alle samlinger holdes på Sem gjestegård i Asker: 

 • 1. samling: 1.-3. oktober 2014, program kan lastes ned her.
 • 2. samling: 8.-10. desember 2014, program kan lastes ned her
 • 3. samling: 2.-4. mars 2015, program kan lastes ned her.
 • 4. samling: 4.-6. mai 2015, program kan lastes ned her.

Les mer om forberedelser til første samling, arbeidsform i brevet som er sendt til UHRs medlemsinstitusjoner 

Dekanskole 9 - 2013/2014

Dekanskole 9 starter høsten 2013. Lederutviklingsprogrammet skal gi økt kompetanse til å videreutvikle egen lederrolle.

Samlinger:

Alle samlinger finner sted på Sem gjestegård, Asker.

Les mer om programmet, samlinger, forberedelser og arbeidsform, kursavgift osv i brevet som er sendt til UHRs medlemsinstitusjoner. (pdf) 

Dekanskole 8 - 2012/2013

Dekanskole 8 starter opp høsten 2012. Lederutviklingsprogrammet skal gi økt kompetanse til å videreutvikle egen lederrolle.

Samlinger:

Alle samlinger finner sted på Sem gjestegård, Asker.

Les mer om programmet, samlinger, forberedelser og arbeidsform, kursavgift osv i brevet som er sendt til UHRs medlemsinstitusjoner. (pdf) 

Rektorseminar 2011

UHR ønsker å tilby nye rektorer et seminar over to dager, 27. og 28. september 2011. Seminaret finner sted på Garder kurs- og konferansesenter. Seminaret vil legge vekt på strategiutvikling, nasjonale og internasjonale trender innenfor høyere utdanning og forskning. I tillegg er nettverksbygging et viktig aspekt med seminaret.

Program for rektorseminaret 27. og 28. september 2011 er klart og kan lastes ned her. (pdf)

For mer informasjon om seminar og program vennligst se her. (brev av 28. juni 2011 i pdf format sendt til nye rektorer ved UHRs medlemsinstitusjoner)

Dekanskole 7 - 2011/2012

Dekanskole 7 starter opp høsten 2011. Lederutviklingsprogrammet skal gi økt kompetanse til å videreutvikle egen lederrolle. 

Les mer om programmet, samlinger, forberedelser og arbeidsform, kursavgift osv i brevet som er sendt til UHRs medlemsinstitusjoner. (pdf)

Samlingene blir følgende datoer:

 • 3. - 5. oktober 2011. Program for første samling kan lastes ned her (pdf).
 • 30. november - 2. desember 2011. Program for andre samlng kan lastes ned her (pdf).
 • 12. - 14. mars 2012. Program for tredje samling kan lastes ned her. (pdf)
 • 4. - 6. juni 2012

Målgruppen er dekaner ved universiteter og høyskoler samt instituttledere ved de største institusjonene

For nærmere opplysniger, vennligst kontakt seniorrådgiver Mona Majgaard, tlf. 22453956 mona.majgaard@uhr.no

Dekanskole 6 - 2010/2011

Universitets- og høgskolerådet fortsetter sitt lederutviklingsprogram for faglig-administrative ledere ved universiteter og høyskoler. Programmet skal gi deltakerne økt kompetanse til å videreutvikle egen lederrolle. Hovedvekten vil bli lagt på strategiske, faglige, personalmessige og økonomiske aspekter ved lederrollen. Nettverksbygging og erfaringsutveksling innenfor og på tvers av institusjonstyper og fag er også sentrale elementer i programmet.

Samlingene blir følgende datoer:

Målgruppen er dekaner ved universiteter og høyskoler samt instituttledere ved de største institusjonene.

Interesserte er velkommen til å ta kontakt med seniorrådgiver Mona Majgaard på telefon 22 45 39 56 eller mona.majgaard@uhr.no

Oppfølgingsseminar for tidligere deltakere på dekanskole

UHR inviterer til et oppfølgingsseminar 8.-9. november. Målgruppen er primært deltakerne på dekanskole 3, 4 og 5. Skulle det være noen interesserte fra de tidligere dekanskoler, er dere velkommen til å ta kontakt.

Dekanskole 5 - 2010

UHR igangsetter et nytt  lederutviklingsprogram for dekaner ved universiteter og høgskoler samt instituttledere ved de største institusjonene - dekanskolen nr. 5 med oppstart 3. februar.

Her finner dere presentasjonene til dekanskole 5:

Dekanskole 4 - 2009

UHR gjennomførte i 2009 et lederutviklingsprogram for dekaner ved universiteter og høgskoler samt instituttledere ved de største institusjonene - dekanskolen nr. 4.

Dekanskole 3 - 2008

UHR gjennomførte i 2008 et lederutviklingsprogram for dekaner ved våre medlemsinstitusjoner.

Rektorskole 2007-2008

UHR gjennomførte i 2007-2008 et lederutviklingsprogram for rektorene ved våre medlemsinstitusjoner.

Har du spørsmål om UHRs lederutviklingsprogrammer, ta kontakt med seniorrådgiver Mona Majgaard, tlf: 22 45 39 56 eller epost: mona.majgaard@uhr.no

Direktørskolen

Høsten 2006 og våren 2007 ble det gjennomført et lederutviklingsprogram for direktørene/fakultetsdirektørene.

 • Programmet for første samling finner du her 
 • Programmet for andre samling 20.-21. februar 2007 finner du her
 • Programmet for tredje samling 8.-9. mai 2007 finner du her

Oppfølgingsseminar for dekanskolen

18.-19. september 2006 ble det avholdt et oppfølgingsseminar for deltakerne på de tidligere dekanskolene. Se programmet her

 • Program for dekanskolen 2005-2006 finner du her
 • Program for dekanskolen 2004-2005 finner du her
 • Program for rektorskolen 2003-2004 finner du her

 

ContentEnd