ContentStart

Kvalifikasjonsrammeverk

Dette er en samleside med presentasjoner fra tema- og erfaringskonferanse samt nyttige lenker i forbindelse med arbeid med kvalifikasjonsrammeverk.

(sist oppdatert 1.03.2011)

 

Lenke til UHRs høringsutalelse om:

 

UHRs forskningsutvalg og utdanningsutvalg arrangerte i november 2010 en konferanse om hvordan forventet læringsutbytte beskrevet i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning kan ivaretas i ph.d.- utdanningene. Les mer og se presentasjoner fra denne konferansen her.

 

Nettverk for private høyskoler (NPH) og Universitets- og høgskolerådet (UHR) arrangerte tema og erfaringskonferanse for universitets- og høyskolesektoren i Bergen 25. og 26. januar 2010.

Presentasjoner fra konferansen:

 

Oppdatert program for konferansen kan lastes ned her. (pdf)

 

Nyttige lenker:

 

 

ContentEnd