Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta informasjon om arrangementer, nyheter o.l.


RSS

Aktuelt fra UHR kan abonneres på via RSS-feed

ContentStart

Konferanser

Her finnes en oversikt over nordisk og europeisk konferanse for kommunikatører i universitets- og høyskolesektoren.

NUAS

Det nordiske universitetsadministrative samarbeidet (NUAS) har som mål å bidra til bedre fungerende universiet og styrke samarbeidet og fellesskapet mellom de nordiske universitetsadministratørene. En av gruppene i dette samarbeidet er Kommunikasjon. For mer informasjon om NUAS se her.

Planeringsgruppen for kommunikasjon, mer informasjon finner du her. De norske medlemmene i planeringsgruppen er: Kommunikasjonssjef Karen Christensen, Norges idrettshøgskole og Underdirektør Mathilde Holm, Kommunikasjonsavdelingen, UIB. 

NUAS-2017: Kommunikasjonskonferanse

NUAS kommunikasjonskonferanse arrangeres ved UiB 18.-20. juni 2017. NUAS (Nordisk universitetsadministrasjons samarbeid) konferansens målgruppe er kommunikatører ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, og det forventes rundt 300 deltakere. Påmelding og registrering er åpnet. Mer informasjon finnes her: http://nuaskom2017.uib.no/

Tidligere NUAS-konferanser: 

  • NUAS-2015: Karolinska institutet, Stockholm: 14.-16. juni 2015. 
  • NUAS-2014, Aarhus Universitet 19.-21.januar 2014.  En unik mulighet for å få nye perspektiver på arbeidet med kommunikasjon ved et universitet. Mer informasjon om konferansen  finner du her
  • NUAS 2012 kommunikasjonskonferanse for kommunikatører ved nordiske universiteter og høgskoler 10. -12. juni 2012 i Helsingfors og Esbo ved Aalto universitetet. Mer informasjon om konferansen finner du her: http://nuas2012.aalto.fi/sv/ 
  • NUAS 2011: 16.-19. januar 2011 i Tromsø - On Top of the High North 

 

 EUPRIO

European Universities Public Relations and Information Officers Association (EUPRIO). Mer informasjon om organisasjonen finnes her Nasjonale representanter for Norge i Euprios styre er Julie Backer, HiOA og Kristin Risvand Mo, NHH. 

Euprio-konferansen 2017: Networking for a better future: Universities, Cities, Companies and Regions

Relasjonene mellom universiteter og deres omgivelser begrenser seg i dag ikke til direktekommunikasjon, men foregår snarere på flere nivåer. Byer og lokalsamfunn, regioner og store firmaer og organisasjoner inngår, og det er nettopp slike nettverk for fremtiden som er tema for årets EUPRIO-konferanse, som avholdes 29. juni - 2. juli i Mannheim (Tyskland). Mer informasjon finner du her: http://www.euprio.eu/conference-2017/

Tidligere EUPRIO-konferanse

  • EUPRIO-konferansen 2016 ble arrangert i Antwerpen (Belgia), 1.-3. september 2016. Tema var Living the Brand, og omhandlet merkevarer og merkevarebygging innen akademia. Trender, definisjoner og praktiske tilnærminger var noen av temaene. Se: http://www.euprio.eu/past-conferences/conference-2016/
  • EUPRIO-konferansen 2015 ble arrangert  i Perugia,Italia 6.-9. september 2015. Tema for konferansen var "Turn it upside down" som ser på alle utfordringer som høyere utdanning står over som digitalisering, globalisering, strukturendringer med mer. Mer informasjon finner du her: http://www.euprio.eu/are-you-ready-for-perugia/
  • EUPRIO-konferansen 2014 ble arrangert i Innsbruck, 4.-7. september 2014. Tema for konferansen varHow to communicate in a world dominated by change. Mer informasjon om program, foredragsholdere, sosialt program med mer finner du her: http://www.euprio.eu/conference/
  • EUPRIO-konferansen 2013ble arrangert 27.-30. juni 2013 ved University of Kent i Canterbury. Mer informasjon om program, påmelding med mer se: EUPRIOs nettsider 
  • EUPRIO-konferansen 2012 ble arrangert 6.-9. september 2012 i Gøteborg. Tema for konferansen er: The social contract between universities and society. Gøteborgs Universitet og Chalmers Tekniska Høgskola er vertskap for konferansen. Mer informasjon om konferansen finnes her: http://euprio.eu/conference/
  • EUPRIO 2011: ble arrangert i Praha 1.- 4. september 2011. Tema for konferansen er - Communicating knowledge transfer. Påmeldingsfrist til konferansen er innen 15. juli 2011.Les mer om konferansen her: http://www.euprio.cz/

 

 

ContentEnd