ContentStart

Utdanningsutvalget

Utdanningsutvalget er et rådgivende og koordinerende utvalg for Universitets- og høgskolerådet i saker som gjelder utdanningsstrategiske og utdanningspolitiske spørsmål.

Medlemmer
Møtereferat
Møteplan
Mandat og reglement
Merittering
Oppgaver/arbeidsgrupper

Ulike arbeidsdokumenter og oppgaver som utdanningsutvalget har arbeidet med. Her finner du Studieadministrativt utvalg, og arbeidsgrupper under Utdanningsutvalget og oppgaver de arbeider med. 

Tidligere konferanser og samlinger
Sekretær

ContentEnd