ContentStart

Museumsutvalget

Museumsutvalget er et rådgivende og koordinerende utvalg for Universitets- og høgskolerådet i saker som gjelder samarbeid og koordinering innen universitetsmuseenes arbeidsområde.

Medlemmer
Møteplan
Møtereferat
Oppgaver

Ulike arbeidsdokumenter og oppgaver som museumsutvalget har arbeidet med

Mandat og reglement
Arbeids- og årsplaner
Lenker
Sekretær

ContentEnd