ContentStart

Forskningsutvalget

Forskningsutvalget er et rådgivende og koordinerende utvalg for Universitets- og høgskolerådet i saker som gjelder forskningspolitikk og forskerutdanning.

Medlemmer
Mandat og reglement
Møtereferat
Møteplan
Oppgaver

Ulike arbeidsdokumenter og oppgaver som forskningsutvalget har arbeidet med

Årsplan og handlingsplan
Sekretær
Lenker
Aktuelle konferanser

Lenket til UHRs aktivitetskalender

ContentEnd