ContentStart

Bibliotekutvalget

Bibliotekutvalget er et rådgivende og koordinerende utvalg for Universitets- og høgskolerådet i saker som gjelder bibliotek- og informasjonstjenester.

Medlemmer
Møtereferat
Møteplan
Mandat og reglement
Arbeids- og årsplaner
Oppgaver

Ulike arbeidsdokumenter og oppgaver som bibliotekutvalget har arbeidet med.

UHR-B ledermøter
UHR-Bs arbeidsgrupper
Sekretær

ContentEnd