ContentStart

Møteplan

2018

  • Mandag 15. januar, kl. 10.00-15.30, i UHRs lokaler

2017:

  • Onsdag 8. februar kl. 10.30-15.30, møte i UHRs lokaler
  • Fredag 17. mars kl. 10.15-11.30, Skypemøte
  • Fredag 5. mai kl. 10.15-12.00, Skypemøte, avlyst
  • Fredag 16. juni kl. 9.00-14.00, Gardermoen
  • Mandag 28. august, kl. 15.15-16.30, UHRs lokaler og Skype
  • Direktørsamling - Brussel: Onsdag 20. september – torsdag 21. september
  • Torsdag 12. oktober kl. 13.00-15.00, Skypemøte (ifm statsbudsjettet)
  • Mandag 27. november 10.30-15.00, møte i UHRs lokaler

 

 

 

 

 

ContentEnd