ContentStart

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget er et rådgivende og koordinerende utvalg for Universitets- og høgskolerådet i saker som gjelder administrative fellesoppgaver innenfor medlemsinstitusjonenes forvaltningsområde.

Medlemmer
Direktørsamlinger i sektoren
Oppgaver/underutvalg

Administrasjonsutvalget har flere utvalg og arbeidsgrupper. Her kan du lese mer om disse.

Møteplan
Møtereferat
Mandat og reglement
Handlingsplaner og årsrapporter
Sekretær

ContentEnd