ContentStart

Medlemmer

Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid (NRKU)

Type:Nasjonalt råd
Adresse:
Postnr/sted:
Url:http://www.uhr...onale_rad/nrku

Personer tilknyttet Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid (43)

RolleNavnEpostMobil
Leder Peter Tornquist peter.tornquist@nmh.no 917 78 597
Nestleder Johan Sandborg johan.sandborg@uib.no
Medlem Dag Jostein Nordaker dagjostein.nordaker@uis.no
Medlem Eirin Sæther eirin.sather@westerdals.no
Medlem Florian Schneider florian.schneider@ntnu.no
Medlem Gerd Tinglum gerd.tinglum@uib.no
Medlem Jørgen Langdalen jorgen.langdalen@ntnu.no
Medlem Jørn Mortensen jorn.mortensen@khio.no
Medlem Kjell Magne Mælen kjell.magne.maelen@uit.no
Medlem Kjetil Solvik kjetil.solvik@nmh.no
Medlem Kristin Bergaust Kristin.Bergaust@hioa.no
Medlem Lisa Torell lisa.torell@uit.no
Medlem Marit Wergeland-Yates marit.wergeland-yates@uia.no
Medlem Ole Gustavsen ole.gustavsen@aho.no
Medlem Paula Crabtree paula.crabtree@khib.no
Medlem Serge von Arx architect@sergevonarx.com
Medlem Steinar Olberg steinar.olberg@hioa.no
Medlem Thomas Stenderup thomas.stenderup@inn.no
Medlem Torben Lai torben.lai@khio.no
Vara (for Serge von Arx) Anne Berit Løland anne.b.loland@hiof.no
Vara (for Marit Wergeland-Yates) Anne Haugland Balsnes anne.h.balsnes@uia.no
Vara (for Torben Lai) Annemarie Bechmann Hansen annehans@khio.no
Vara for (Peter Tornquist) Darla Crispin darla.crispin@nmh.no
Vara (for Siw Graabek Nielsen) Eirik Birkeland
Vara for (Jørn Mortensen) Ellen Aslaksen elleasla@khio.no
Vara for (Jørgen Langdalen) Erling Aksdal erling.aksdal@ntnu.no
Vara for (Lisa Torell) Finn Iunker finniunk@khio.no
Vara (for Thomas Stenderup) Fredrik Graver fredrik.grave@inn.no
Vara (for Gerd Tinglum) Frode Thorsen Frode.Thorsen@grieg.uib.no
Vara (for Kjell Magne Mælen) Geir Davidsen geir.davidsen@uit.no
Vara for (Kristin Bergaust) Gunnar H. Gundersen gunnarh.gundersen@hioa.no
Vara for (Florian Schneider) Jon Arne Mogstad jonarne.mogstad@ntnu.no
Vara for (Eirin Sæther) Kristin Arnesen ka@westerdals.no
Vara for (Ole Gustavsen) Marianne Skjulhaug marianne.skjulhaug@aho.no
Vara for (Johan Sandborg) Mona Larsen m.larsen@uib.no
Vara (for Dag Jostein Nordaker) Siri Dybwik siri.dybwik@uis.no
Vara (for Kjetil Solvik) Tove T. Blix tove.t.blix@nmh.no
Observatør Cecilie Broch Knudsen CeciKnud@khio.no
Observatør Geir Strøm gs@khib.no
Observatør Izabela Ewa Burchewska Izabela-Ewa.Buraczewska@kd.dep.no
Observatør Johan Haarberg jah@khib.no
Observatør Rakel Christina Granaas rakel.christina.granaas@uhr.no
Observatør Roar Tromsdal roar.a.tromsdal@nord.no

Organisasjoner knyttet til Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid (0)

ContentEnd