Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta informasjon om arrangementer, nyheter o.l.


RSS

Aktuelt fra UHR kan abonneres på via RSS-feed

ContentStart

NRT

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT) var ett av fem nasjonale råd under Universitets- og høgskolerådet. Dette rådet ble nedlagt 31. desember 2016. Fagområdene ivaretas nå av Nasjonal fagstrategisk enhet for MNT-feltet: UHR-MNT. Se forøvrig egen nettside for den nye fagstrategiske enheten: UHR-MNT

Medlemmer
Arbeidsutvalg
Møtereferater
Møteplan
Oppgaver

Ulike arbeidsdokumenter og oppgaver som NRT har arbeidet med.

Arbeids- og årsplaner
Sekretariat

ContentEnd