Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta informasjon om arrangementer, nyheter o.l.


RSS

Aktuelt fra UHR kan abonneres på via RSS-feed

ContentStart

NRØA

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) er et av fem nasjonale råd under Universitets- og høgskolerådet. NRØA er sektorovergripende og har som oppgave å samordne og styrke høgre utdanning og forskning innenfor økonomisk-administrativ utdanning. I Rådet sitter representanter fra alle statlige utdanningsinstitusjoner som gir utdanning innenfor fagområdet, dvs statlige høgskoler, alle universitetene, Norges handelshøyskole og Handelshøyskolen BI. I tillegg består NRØA av studentrepresentanter, eksterne representanter og observatører, til sammen 40 personer. Rådet møtes tre ganger i året.

Medlemmer
Arbeidsutvalg
Møteplan
Møtereferater
Arbeids- og årsplaner
Oppgaver

Ulike arbeidsdokument og oppgaver som NRØA har arbeidet med.

Fagkomiteer
Publiseringskomité
Lenker
Sekretær

ContentEnd