Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta informasjon om arrangementer, nyheter o.l.


RSS

Aktuelt fra UHR kan abonneres på via RSS-feed

ContentStart

Lærerutdanningskonferansen 2018

En lærerutdanning for fremtidens barnehage og skole - hva er forventningene til lærerutdanningene i møte med nye styringsdokumenter for skole og barnehage?

UHR-Lærerutdanning inviterer til lærerutdanningskonferanse onsdag 25. april og til høringskonferanse om forslag til nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning torsdag 26. april 2018. Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø åpner konferansen 25. april.

Tid:

  • Onsdag 25. april kl 10.00 Lærerutdanningskonferansen 2018 
  • Torsdag 26. april kl 09.00 Høringskonferanse: Forslag til nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning. Høringsdokumentene finnes her: UHR-nettsiden for høringen. Høringsfrist: 9. mai 2018

Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport (25.april.) og Comfort Hotel Runway (26.april.), samlokalisert på Gardermoen

Målgruppe

Alle som er involvert og engasjert i norsk lærerutdanning: barnehagelærerutdanning, grunnskolelærerutdanning, lektorutdanning trinn 8-13, praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag og for yrkesfag, 3-årig faglærerutdanning for praktiske og estetiske fag og 3-årig yrkesfaglærerutdanning.

Program

Program dag 1  Lærerutdanningskonferansen,  25. april og program dag 2 - høringskonferansen, 26. april.
Programmet og annen informasjon vil bli oppdatert fram mot konferansen. 

Påmelding

Påmeldingslenke: http://meetings.event123.no/UHR/Laererutdanningskonferansen2018/paamelding.cfm. Siste frist for kostnadsfri avmelding: 3. april

Påmeldte deltakere per dato: Følg lenken

Praktisk informasjon

  • Deltakelse en eller begge konferansedager er gratis, også festmiddag kl. 18 onsdag 25.april, hvis du deltar* Det gjelder også overnatting for dem som vil delta på høringskonferansen 26. april for nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning.
    *Det vil si at om du er påmeldt, men ikke stiller, vil du faktureres for dagpakke(r), middag og eventuelt hotellrom. 
  • Påmelding til det du vil delta på de to dagene, er bindende – og frist for kostnadsfri avmelding er 3. april. Du kan ev. sende en stedfortreder om det etter den tid, viser seg at du ikke kan delta.
  • Påmeldingsskjemaet gir deg mulighet til å reservere rom for overnatting (24.-25. og 25.-26.) Den enkelte betaler selv for overnattingen før avreise. Reise til og fra konferansen ordnes og dekkes av den enkelte.
  • For de av konferansedeltakerne som ut fra sin rolle i UHR-Lærerutdanning eller retningslinjearbeidet også rett på refusjon av reiseutgifter, vil dette framgå når de fyller ut påmeldingsskjemaet. Refusjonskrav sendes da på anvist skjema til regnskap@uhr.no

Vi ønsker dialog om tema som tas opp på konferansen! Bruk #lukonf18 før, under og etter konferansen. 

 

ContentEnd