Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta informasjon om arrangementer, nyheter o.l.


RSS

Aktuelt fra UHR kan abonneres på via RSS-feed

ContentStart

NRLU

Nasjonalt råd for lærerutdanning

Nasjonalt råd for lærarutdanning (NRLU) er eitt av fem nasjonale råd under Universitets- og høgskolerådet. NRLU er eit sektorovergripande organ som har som oppgåve å samordne og styrke norsk lærarutdanning, og forsking innafor lærarutdanningsfeltet. I rådet sit representantar frå alle utdanningsinstitusjonar som gir ei eller fleire av dei sju hovedtypane lærarutdanning; barnehagelærarutdanning, grunnskolelærarutdanning 1-7 og 5-10, treårige faglærarutdanningar for praktiske og estetiske fag , yrkesfaglærarutdanning, lektorutdanning for trinn 8-13 og praktisk-pedagogisk utdanningar for allmenne fag og for yrkesfag. I tillegg er NRLU sett saman av studentrepresentantar, eksterne representantar og observatørar, til saman i overkant av 40 personar. Rådet møtes tre gangar i året.

Medlemmer
Arbeidsutvalg
Rådsmøter
AU-møter
Møteplan
Nasjonale retningslinjer for lærerutdanningene
Konferanser i regi av NRLU
Oppgaver

Ulike arbeidsdokumenter og oppgaver som NRLU har arbeidet med.

Sentrale dokumenter
Sekretariat

ContentEnd