Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta informasjon om arrangementer, nyheter o.l.


RSS

Aktuelt fra UHR kan abonneres på via RSS-feed

ContentStart

NRKU

Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid

Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid (rådet) er en fagstrategisk enhet under Universitets- og høgskolerådet (UHR). Det er et rådgivende organ for UHR og dets medlemsinstitusjoner i saker som gjelder kunstnerisk utviklingsarbeid. Rådet skal arbeide for å styrke kunstnerisk utviklingsarbeid i høyere utdanning, og gi råd og innspill til UHR i overordnede faglige og fagpolitiske spørsmål knyttet til dette. Rådet skal også følge opp saker fra UHRs styre og samarbeide med andre organer i UHR.

Medlemmer
Møteplan
Møtereferat
Retningslinjer
Sekretariat
Sentrale dokumenter

ContentEnd